بنگاه من | ویژه مدیران دفاتر املاک

بنگاه من ،نام قابلیتی جدید در زونکن می باشد که ویژه مدیران مجموعه های املاک طراحی شده است. با استفاده از این قابلیت مدیر میتواند در زونکن برای هر کدام از مشاوران خود کاربر تعریف نماید و برای هر کاربر نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد اختصاص دهد. و مشاوران از طریق اطلاعات کاربری خود وارد زونکن شده و اقدام به ثبت و مشاهده فایلها می نمایند. در این حالت هر فایلی که هر یک از کاربران ثبت نماید در یک زونکن مشترک که مربوط به مدیر املاک می باشد ثبت می شود و در واقع تمام کاربران به زونکنهای مدیر دسترسی دارند و مانند گروه نیازی نیست که فایلی را ثبت کرده و به اشتراک بگذارند. ضمنا مدیر میتواند برای کاربران حق دسترسی تعریف نماید که چه مشاورانی میتوانند به چه زونکنهایی دسترسی داشته باشند و یا چه کاربرانی حق ثبت و حذف و ویرایش فایلها را دارند. همچنین زمانی که مشاور برای همیشه قصد ترک دفتر املاک را داشته باشد مدیر میتواند حساب کاربری آن مشاور را غیر فعال نموده و نام کاربری یا رمز عبور وی را تغییر دهد. نکته دیگر اینکه با استفاده از این قابلیت هزینه اشتراک زونکن برای مشاوران نصف می شود و مدیر مجموعه برای هر کاربری که تعریف میکند نصف مبلغ هزینه اشتراک سالیانه را می پردازد.