دو سطح دسترسی جدید در بنگاه من

از نسخه 1.8.0 زونکن اندرویدی و نسخه 3 زونکن ویندوزی دو سطح دسترسی جدید برای کاربران بنگاه من اضافه شده است. با استفاده از این دو سطح دسترسی جدید مدیر میتواند محدودیتهای جدیدی برای کاربران ایجاد کند.

در صورتی که گزینه مشخصات تماس فایل در قسمت سطح دسترسی کاربر بنگاه من غیر فعال باشد کاربر مورد نظر فقط میتواند مشخصات تماس و آدرس دقیق فایلهای خود را مشاهده نمایید و در صورتی که قصد مشاهده مشخصات تماس و آدرس دقیق فایلهای کاربران دیگر را داشته باشد با پیغام زیر مواجه می شود.

 

 

که برای مشاهده مشخصات مالک فایل و آدرس دقیق باید به مشاور مربوطه یا مدیر بنگاه مراجعه نماید. به اینصورت مدیران املاک و مشاورین دغدغه ای از بابت مشاهده جزئیات دقیق فایل خود توسط مشاورین دیگر که در بنگاه من مشغول به فعالیت هستند نخواهند داشت.

همچنین در این به روزرسانی  امکان محدود کردن دفترچه تلفن زونکن برای کاربران بنگاه من اضافه شده است. توصیه میشود مدیران دفاتر املاک در صورتی که دسترسی مشخصات تماس فایل را برای کاربری غیر فعال میکنند حتما دسترسی به دفترچه تلفن را نیز محدود نمایند.