آپدیت زونکن نسخه 1.6.3 برای اندروید منتشر شد.

یکی از مهمترین قابلیت های زونکن در آپدیت 1.6.3 اضافه شدن نقشه در صفحه ثبت و جزئیات فایل و همچنین امکان ثبت مکان فایل ها بر روی نقشه می باشد.