آپدیت زونکن نسخه ۱٫۶٫۳ برای اندروید منتشر شد.

یکی از مهمترین قابلیت های زونکن در آپدیت ۱٫۶٫۳ اضافه شدن نقشه در صفحه ثبت و جزئیات فایل و همچنین امکان ثبت مکان فایل ها بر روی نقشه می باشد.