آموزش قابلیت «سررسید»

در این آموزش با قابلیت «سررسید» در برنامۀ زونکن آشنا خواهید شد. این قابلیت مخصوص فایل‌های اجاره‌ است که بایگانی شده اند. سررسید، شما را از پایان مدت زمان هر اجاره‌نامه مطلع می‌کند.   به دو روش می توانیم فایل ها را بایگانی کنیم:   روش اول: ارسال مستقیم به بایگانی در صفحۀ ثبت فایل، […]