آموزش بخش «وظایف»

  در برنامه زونکن می‌توانید برای هر کاربر «بنگاه من» وظیفه تعیین کنید تا انجام بدهد. در این آموزش به معرفی قسمت وظایف در برنامه زونکن می‌پردازیم.   آنچه در این آموزش می‌بینید آموزش ثبت وظیفه آموزش ویرایش، حذف و تغییر حالت وظیفه به انجام شده آموزش انجام وظیفه توسط کاربر بنگاه من   قبل […]