معرفی منوی بالای صفحه در داخل هر زونکن

زمانی که از داخل کمدها به هرکدام از زونکن‌ها وارد می‌شویم، یک منو در بالای صفحه می‌بینیم. در این آموزش قصد داریم این منو و کاربردهایش را معرفی کنیم.   از داخل کمد، روی یکی از زونکن‌ها کلیک کنید همان‌طور که در تصویر مشخص شده یک منو در بالای صفحه زونکن وجود دارد ترتیب آیتم‌ها […]