منوی زونکن

منوی زونکن

منوی زونکن یک نوار شامل چند دکمه جهت دستیابی به عملکردهای کاربردی زونکن برای مدیریت و دستیابی سریعتر به فایلهای داخل هر زونکن می باشد.. زمانی که از داخل کمدها به هرکدام از زونکن‌ها وارد می‌شویم، یک منو در بالای صفحه می‌بینیم. در این آموزش قصد داریم این منو و کاربردهایش را معرفی کنیم. از […]