ثبت، ویرایش، حذف و بایگانی

در این آموزش قصد داریم ۴ کار مهم در برنامه زونکن؛ یعنی ثبت، ویرایش، حذف و بایگانی فایل را آموزش دهیم. آنچه در این آموزش می خوانید ثبت فایل ویرایش فایل حذف فایل بازیابی فایل بایگانی فایل  خارج کردن فایل از بایگانی ثبت فایل برای ثبت فایل جدید، وارد صفحه اصلی زونکن شوید و در […]