تنظیمات ظاهری

در این آموزش تنظیمات ظاهری در زونکن را که  تنظیمات ظاهری فایل و نمایش کرکره هنگام ورود را شامل می شود، به شما یاد بدهیم   در صفحه اصلی زونکن، از بالای صفحه سمت راستْ روی منوی کشویی کلیک کنید.   گزینۀ تنظیمات را انتخاب کنید.   روی گزینۀ تنظیمات ظاهری کلیک کنید. در این صفحۀ […]