آموزش کامل «بنگاه من»

سؤالی که بسیاری از مدیران بنگاه‌های املاک از ما می‌پرسند این است که: آیا می‌توانم مشاوران بنگاهم را به برنامه زونکن اضافه کنم و به‌صورت اشتراکی از زونکن استفاده کنیم؟ جواب بله است، قسمت بنگاه من برای همین کار طراحی شده. بخش بنگاه من به مدیر یک بنگاه املاک، اجازه می‌دهد تا مشاوران بنگاه را به […]