آموزش استفاده از «آگهی همکاری» در زونکن

در آپدیت جدید زونکن یک ویژگی کاربردی به نام «آگهی همکاری» اضافه کردیم که به شما اجازه می‌دهد تا بتوانید با بنگاه‌های املاک نزدیکتان تعامل داشته باشید. «آگهی همکاری» دقیقاً چه‌کار می‌کند؟ با این ویژگی می‌توانید بنگاه‌های اطرافتان که از زونکن استفاده می‌کنند را ببینید، با آنها تعامل داشته باشید، آگهی‌های آنها را ببینید و […]