آیا زونکن فایل ارائه می‌کند؟

خیر زونکن هیچ فایلی ارائه نمی‌کند و هدف ما در زونکن ایجاد بیک بستر امن برای مدیریت فایل‌های مشاوران املاک است.