آیا می‌توانم زونکن را به صورت مستقیم روی گوشی آیفون نصب کنم؟

برای نصب زونکن بر روی دستگاههای آیفون و آیپد باید از طریق استورهای ایرانی مانند سیب اپ ٬سیبچه ،اناردونی ، آی اپس و سیب ایرانی اقدام کنید. نصب زونکن از طریق لینک مستقیم بر روی آیفون و آیپد امکانپذیر نیست.