فایل‌هایی که از طریق نسخه کامپیوتر زونکن ثبت می‌کنم، روی نسخه موبایل قابل نمایش هستند؟

بله زونکن قابلیت همگام‌سازی دارد. درصورتی‌که شما در زونکن فایلی ثبت کنید یا فایل‌های ثبت‌شده را ویرایش کنید، در بقیه دستگاه‌هایی که زونکنتان روی آن‌ها فعال است این تغییر اعمال می‌شود.