در چه صورتی فایل‌ها از روی زونکن حذف می‌شوند؟

حذف فایلها از حساب کاربری در موارد زیر اتفاق می افتد.

  1. کاربر اقدام به حذف فایلها از سطل آشغال کند.
  2. کاربر درخواست پاکسازی حساب کاربری را به پشتیبانی زونکن ارسال کند.
  3. به مدت ۳۰ روز از انقضای حساب کاربر گذشته باشد و کاربر اقدام به تمدید اشتراک نکرده باشد.

در هر یک از این موارد امکان بازیابی اطلاعات حذف شده به هیچ عنوان وجود ندارد.