من صاحب یک بنگاه املاک بزرگ با تعداد کارکنان زیاد هستم، آیا می‌توانم آن‌ها را به برنامه اضافه کنم؟

بله قسمت «بنگاه من» دقیقاً برای همین مورد ایجاد شده و شما می‌توانید هرکدام از کاربران را با عناوین معاون، منشی و مشاور به زیرمجموعه زونکنتان اضافه کرده، برای هرکدام سطح دسترسی مشخصی تعیین کنید و به فعالیت آن‌ها نظارت داشته باشید. درصورتی‌که قصد داشتید با یکی از کاربران بنگاه من قطع همکاری کنید می‌توانید از طریق پروفایل مدیر بنگاه، دسترسی او را از زونکنتان غیرفعال کنید.