آیا می‌توانم بدون اینترنت به زونکن دسترسی داشته باشم؟

بله. در صورتی که به اینترنت دسترسی نداشته باشید امکان مشاهده و جستجو در فایلهای و زونکن ها وجود دارد. اما برای ثبت فایل و تغییرات روی فایل نیاز هست که به اینترنت متصل باشید.