بعد از مهلت «تست ۷ روزه» فایل‌هایی که ثبت کردم از روی برنامه حذف می‌شوند؟

خیر، بعدازاین مدت فایل‌های شما در برنامه هستند و شما می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید اما امکان ویرایش یا اضافه‌کردن فایل جدید غیرفعال می‌شود و بعد از پرداخت هزینه اشتراک، مجدداً می‌توانید فایل‌ها را ثبت و ویرایش کنید.