در صوت عدم تمدید اشتراک آیا فایل‌هایی که ثبت کردم از روی برنامه حذف می‌شوند؟

خیر. کاربرانی که اقدام به ثبت فایل در زونکن می کنند در صورتی که تمایل به نگهداری فایلها در حساب کاربری خود را دارند نیاز است که قبل از اتمام اعتبار اشتراک اقدام به تمدید حساب کاربری خود نمایند در غیر اینصورت بعد از گذشت ۵ روز از تاریخ انقضای اشتراک ،حساب کاربری مسدود می شود و دسترسی به اطلاعات امکانپذیر نخواهد بود ولی اطلاعات داخل حساب حذف نمی شوند.