پشتیبانی

ارتباط تلفنی با بخش پشتیبانی زونکن در روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه)  از ساعت ۹ الی ۱۵ با شماره ۰۵۱۹۱۰۱۴۸۱۰ امکانپذیر می باشد.