مشاهده جزئیات فایل

با کلیک روی خلاصه فایل در داخل هر زونکن صفحه جزئیات فایل نمایش داده می شود. در این صفحه دکمه های مشخصات تماس مالک، ویرایش، فایلهای مرتبط، یادداشت مشاور و همچنین دکمه های اشتراک گذاری متن و پرینت وجود دارد. با کشیدن انگشت به سمت چپ و راست امکان ورق زدن بین صفحات فراهم می شود.