مرتب سازی لیست فایل ها

کاربر می تواند در داخل هر زونکن لیست فایلها را بر اساس پارامترهای متراژ و تعداد اتاق و مبلغ و تاریخ مرتب سازی کند. برای مرتب سازی در داخل هر زونکن آیکون سمت چپ را کلیک کرده تا پنجره پارامترهای مرتب سازی باز شود.