متقاضیان مرتبط با فایل

زونکن به صورت خودکار بر اساس متراژ و قیمت، فایلهای ملکی و درخواست متقاضیان را با هم تطبیق می دهد. این انطباق بر اساس متراژ و قیمت می باشد و در بازه ای ۱۰ درصد کمتر و بیشتر صورت می گیرد. برای مثال اگر فایلی با متراژ ۱۰۰ متر و قیمت ۱۰۰ میلیون ثبت کرده باشید. برنامه به صورت خودکار تمام درخواستهای متقاضیانی که بین بازه متراژ ۹۰ تا ۱۱۰ متر و بازه قیمتی ۹۰ میلیون تا ۱۱۰ میلیون باشد را به شما نمایش می دهد. برای مشاهده درخواستهای متقاضیان تطبیق شده از منوی کشویی پایین صفحه گزینه “متقاضیان مرتبط” را کلیک کنید.