فایلهای مرتبط با متقاضی

زونکن به صورت خودکار و بر اساس متراژ و قیمت درخواستهای متقاضی و فایلهای ملکی را با هم تطبیق میدهد. این انطباق بر اساس متراژ و قیمت می باشد و در بازه ای ۱۰ درصد کمتر و بیشتر صورت میگیرد. برای مثال اگر درخواستی با متراژ ۱۰۰ متر و قیمت ۱۰۰ میلیون ثبت کرده باشید. برنامه به صورت خودکار تمام فایلهای ملکی که بین بازه متراژ ۹۰ تا ۱۱۰ متر و بازه قیمتی ۹۰ میلیون تا ۱۱۰ میلیون باشد را به شما نمایش می دهد. برای مشاهده فایلهای تطبیق شده از منوی کشویی پایین صفحه گزینه “فایلهای مرتبط” را کلیک کنید.