سنجاق

مشاور می تواند فایلهایی را که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و نیاز است که گلچین شوند را سنجاق کرده تا از طریق آیکون سنجاقی که در بالای صفحه لیست فایلها می باشد بتواند سریعتر به فایلها دسترسی پیدا کند.