ارسال فایل به گروه

برای ارسال فایل به گروه روی فایل مورد نظر کلیک کرده تا منوی کشویی از پایین باز شود. سپس گزینه ارسال به گروه را کلیک نمایید. بعد از آن لیست تمام گروههایی که امکان ارسال آن فایل به آنها وجود دارد نمایش داده می شود که میتوانید روی گروه مورد نظر کلیک کرده و فایل را ارسال کنید.