آموزش روش‌های ثبت «یادداشت» در برنامه زونکن

در این نوشته، روش‌های یادداشت‌گذاری در برنامه زونکن را به شما آموزش می‌دهیم   در برنامه زونکن دو روش برای نوشتن یادداشت وجود دارد: یادداشت روزانه:  هرکسی می‌تواند برای خودش آن را ثبت کند. چنانچه از بنگاه من استفاده می‌کنید یادداشت‌های روزانه هر کاربر فقط برای خودش و مدیر قابل نمایش است و بقیه نمی‌توانند […]