آموزش پیش‌نویس فایل در زونکن

اگر فایلی را ذخیره نکنید و از صفحه ثبت فایل خارج شوید، پیش‌نویس آن فایل ذخیره خواهد شد و شما می‌توانید آن را حذف یا ثبت کنید. در این آموزش قسمت پیش‌نویس زونکن را به شما آموزش خواهیم داد.   آنچه در این آموزش یاد می‌گیرید ثبت پیش‌نویس فایل حذف پیش‌نویس فایل تبدیل فایل از […]