علامت‌های روی فایل ها چه مفهومی دارند؟

به فایل‌هایتان نگاه کنید، روی آن‌ها علامت‌هایی را می‌بینید که شاید ندانید چه کاربردی دارند. در این آموزش این علامت‌ها به همراه کاربردشان را به شما بگوییم.     این علامت روی فایل‌های ملکی نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده این است که یک یا چند فایل متقاضی مرتبط با این ملک در زونکنتان وجود دارد. […]