آموزش تغییر پس‌زمینه زونکن

در به‌روزرسانی جدید زونکن شما می‌توانید پس‌زمینه صفحه اصلی زونکن را تغییر بدهید و در این آموزش کوتاه به شما یاد می‌دهیم تا پس‌زمینه صفحه اصلی زونکن‌تان را تغییر بدهید.   قبل از هر چیزی ابتدا باید زونکنتان را به آخرین نسخه به‌روزرسانی کنید   به برنامه زونکن وارد شوید و در صفحه اصلی، پایین […]