حذف و اضافه کردن زونکن ها

هنگامی که برای اولین بار وارد برنامه زونکن می شوید به صورت پیش فرض زونکن هایی را مشاهده خواهید کرد، در صورتی که به این زونکن های پیش فرض احتیاجی ندارید می توان آنها را مخفی نمود. برای این منظور انگشت خود را یک ثانیه روی زونکن نگه داشته تا منوی مربوطه باز شود سپس گزینه مخفی را انتخاب کرده تا زونکن مورد نظر از صفحه اصلی برداشته شود. (تصویر شماره یک)

(تصویر شماره یک)

همچنین برای نمایش زونکن های مخفی از قسمت تنظیمات اقدام نمائید. ( تصاویر شماره دو،سه و چهار)

 

(تصویر شماره دو)

(تصویر شماره سه)

(تصویر شماره چهار)

 

لازم به ذکر است که به صورت پیش فرض زونکن های متقاضی و بایگانی مخفی می باشند و در صورت نیاز باید از قسمت تنظیمات آنها را فعال کرد.