حذف فایل

در برخی مواقع ممکن است مشاور بخواهد فایلی را از درون زونکن حذف نماید. (هر چند این اتفاق کم پیش خواهد آمد) برای اینکار انگشت خود را یک ثانیه روی فایل مورد نظر نگه داشته تا منوی زیر باز شود و از داخل منو گزینه حذف را کلیک کرده تا فایل حذف شود. دقت داشته باشید که امکان برگرداندن فایل حذف شده وجود ندارد.(تصویر شماره یک)

 

(تصویر شماره یک)