جستجو در زونکن

جستجوی آسان و راحت بین فایلهای ثبت شده در زونکن به سه طریق پیشرفته و سریع انجام می شود که هر کدام از این روشها بر اساس نیاز مشاور مورد استفاده قرار میگیرند.

1- جستجوی سریع : در داخل هر زونکن مشاور می تواند بر اساس نام ، موبایل، آدرس و توضیحات به جستجوی فایل بپردازد. (تصویر شماره یک)

 

(تصویر شماره یک)

2- فیلتر کردن :در داخل هر زونکن مشاور می تواند با استفاده از پارامترهای دلخواه فایل های خود را فیلتر و جستجو کند. (تصویر شماره دو)

 

(تصویر شماره دو)

3- در جستجوی پیشرفته که در صفحه اصلی انجام می شود امکان تعیین نوع معامله، نوع ملک، شناسه فایل، متراژ و رنج قیمت فروش یا رهن و و اجاره و … وجود دارد. (تصویر شماره سه)

 

(تصویر شماره سه)