ایجاد زونکن شخصی

یکی از ویژگی های برنامه زونکن قابلیت ساخت و ایجاد زونکن های دسته بندی شده بر اساس پارامترهای دلخواه می باشد. مشاور می تواند بر اساس نیاز و سلیقه شخصی خود فایلهای خود را دسته بندی کرده و در زونکنهای جداگانه مدیریت نماید.

برای ایجاد زونکن جدید کافیست به پایین صفحه رفته و روی زونکنی که علامت مثبت سبز رنگ دارد کلیک کنید.(تصویر شماره یک)

(تصویر شماره یک)

سپس در صفحه جدید رنگ دلخواه زونکن خود را انتخاب کنید.(تصویر شماره دو)

(تصویر شماره دو)

در مرحله بعدی برای ایجاد زونکن جدید چند پارامتر در نظر گرفته شده است:(تصویر شماره سه)

1- نوع معامله را انتخاب کنید.

2- نوع ملک را انتخاب کنید.

3- انتخاب یکی از پارامترهای مشخص شده برای دسته بندی راحت تر زونکن ها

4- ثبت مشخصات مربوط به شماره 3

5- انتخاب دلخواه نام زونکن : زونکن به صورت پیش فرض نام گذاری زونکن را بر اساس پارامترهای مشخص شده تعیین می کند؛ علاو ه بر این شما می توانید با انتخاب نام دلخواه، زونکن خود را نام گذاری نمائید.

(تصویر شماره سه)