تغییرات نسخه ۷.۰.۵

تاریخ انتشار (۱۴۰۲/۱۱/۱۶)

تغییرات نسخه ۷.۰.۴

تاریخ انتشار (۱۴۰۲/۰۹/۲۱)

تغییرات نسخه ۷.۰.۳

تاریخ انتشار (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

تغییرات نسخه ۷.۰.۲

تاریخ انتشار (۱۴۰۲/۰۸/۲۰)