علامت‌های روی فایل ها چه مفهومی دارند؟

به فایل‌هایتان نگاه کنید، روی آن‌ها علامت‌هایی را می‌بینید که شاید ندانید چه کاربردی دارند. در این آموزش این علامت‌ها به همراه کاربردشان را به شما بگوییم.

 

این علامت روی فایل های ملکی و متقاضی نمایش داده می شود و  نشان دهندۀ شخصی بودن فایل است (فایل برای دیگران غیر قابل نمایش است)

 

این علامت روی فایل های ملکی و متقاضی نمایش داده می شود و نشان دهندۀ سند دار بودن ملک است

 

این علامت روی فایل‌های ملکی نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده این است که یک یا چند فایل متقاضی مرتبط با این ملک در زونکنتان وجود دارد.

 

این علامت روی فایل‌های متقاضی نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده این است که یک یا چند فایل ملکی مرتبط با این متقاضی در زونکنتان وجود دارد.

 

چنانچه این علامت روی یک فایل بود، یعنی روی این فایل یادداشت مشاور ثبت شده.

 

این علامت نشان می‌دهد که فایل ملکی قابل مشارکت است.

 

این علامت روی فایل‌های اجاره ملک نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده این است که رهن و اجاره قابل تبدیل است.

 

این علامت روی فایل‌هایی که سنجاق کرده‌اید نمایش داده می‌شود.

 

اگر این علامت را روی فایل‌های فروش ملک دیدید، یعنی این ملک قابل معاوضه است.

 

چنانچه این علامت روی فایل یا زونکن نمایش داده شد، یعنی این فایل به‌صورت آفلاین ثبت شده و هنوز به سرور ارسال نشده.

 

 

 

این علامت روی هر فایلی باشد، نشان‌دهنده این است که آن فایل در قسمت آگهی همکاری فرستاده شده و همکاران اطرافتان می‌توانند آن را ببینند.

 

علامت دایره سفیدرنگ که داخل آن یک عدد نوشته شده نشان‌دهنده عمر بنای ملک به سال است.