تطبیق ملک با متقاضی

ویژگی مهم دیگری که اپلیکیشن زونکن را به یک ابزار حرفه ای برای مشاور املاک تبدیل می کند قابلیت هوشمند بودن این برنامه در رابطه با تطبیق فروشنده و خریدار یا موجر و مستاجر به صورت خودکار می باشد. وقتی که مشاور املاک فایل ملکی را ثبت می کند و درون زونکن قرار میدهد ،برنامه بلافاصله و به صورت خودکار (کسری از ثانیه) در میان زونکن متقاضیان شروع به جستجوی درخواستهای ثبت شده میکند تا متقاضیانی که سقف مبلغ خرید یا اجاره آنها در محدوده قیمت ملک ثبت شده باشد را به مشاور معرفی کند. با این قابلیت دیگر نیازی نیست مشاور وقت خود را صرف ورق زدن دفتر و و پیدا کردن و تطبیق دادن مشتری با ملک مورد نظر کند. با این قابلیت همه چیز به سرعت و در عرض چند ثانیه در جلو چشم مشاور ظاهر می شود.

تطبیق ملک با متقاضی