تطبیق متقاضی با ملک

هنگامی که یک خریدار یا مستاجر به آژانس املاک مراجعه میکند ،مشاور پس از پرسیدن سقف مبلغ خرید و جزئیات دیگر شروع به جستجو در میان فایلهایی که در دفتر یا زونکنهای (فیزیکی) محل کار خود ثبت کرده است می کند تا ملک مورد نظر مشتری را پیدا کند. طبیعی است در این حالت وقت زیادی صرف می شود و حتی ممکن است مواردی از زیر دست مشاور عبور کرده و مشاور متوجه نشود. یکی از اهداف مهم اپلیکیشن زونکن بالابردن سرعت پاسخگویی به مشتری و همچنین پایین آوردن درصد خطا و اشتباه مشاور می باشد. مشاور می تواند پس از پرسیدن سقف مبلغ خریدار یا مستاجر و ثبت در زونکن متقاضیان در کسری از ثانیه تمام فایلهای ملکی که در محدوده رنج قیمتی مشتری می باشد را مشاهده کرده و فورا به مشتری معرفی می کند.
در اینجا ذکر چند نکته مهم می نماید:

در هنگام ثبت درخواست خریدار ،برنامه زونکن به دنبال فایلهای فروشی میگردد که در بازه قیمتیه ۱۰ درصد بالاتر و ۱۰ درصد پایینتر از سقف درخواست خریدار باشد. به عنوان مثال :
مشاور مشخصات خریداری را برای خرید آپارتمانی با سقف مبلغ خرید ۵۰۰ میلیون تومان ثبت میکند. پس از فشردن دکمه ثبت متقضاضی اپلیکیشن زونکن در کسری از ثانیه تمام فایلهای آپارتمان فروشی در بازه قیمتی ۴۵۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون را به مشاور معرفی میکند. با این قابلیت مشاور به سرعت میتواند فایلهای این بازه قیمتی را به خریدار معرفی کند.

در هنگام ثبت درخواست مستاجر ،برنامه زونکن به دنبال فایلهای اجاره ای میگردد که در بازه قیمتی ۱۰ درصد بالاتر و ۱۰ درصد پایینتر از کل اجاره (رهن به اجاره تبدیل می شود.) پیشنهادی مستاجر باشد. برای مثال:
مستاجری از مشاور تقاضای آپارتمانی با سقف مبلغ رهن ۳۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱ میلیون تومان را میکند. در این زمان پس از ثبت درخواست مستاجر در زونکن توسط مشاور ، برنامه در کسری از ثانیه به دنبال فایلهای اجاره ای میگردد که مبلغ کل اجاره آنها بین ۲۷ میلیون تا ۳۳ میلیون و مبلغ اجاره آن بین ۹۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون ۱۰۰ هزار تومان باشد.