آموزش ویرایش فایل در زونکن

فایلهای ثبت شده گاهی نیاز به ویرایش دارند و ممکن است لازم باشد که تغییراتی در اعداد و ارقام داده شود. امکان ویرایش فایلها در اپلیکیشن زونکن در هر زمان و مکان میسر می باشد و نگرانی بابت ثبت اشتباه جزئیات و ویرایش آنها ندارید. کافیست روی فایل مورد نظر کلیک کرده و از منوی زیر گزینه ویرایش را کلیک کرده و فایل را ویرایش نمایید.(تصویر شماره یک)

ویرایش فایل در زونکن

(تصویر شماره یک)